loading
Apie
GreenEST projektas

Projektas įgyvendinamas, dalyvaujant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), vykdomoje 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programoje „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“, pagal kurią finansuojamas žaliųjų inovacijų idėjų įgyvendinimas. 

Projekto Nr. LT07-1-EIM-K01-018
Pavadinimas: Inovatyvūs žalios elektros energijos generavimo ir saugojimo sprendimai e-transportui
Projektas vyksta nuo 2021 m. liepos 7 d. iki 2024 m. balandžio 30 d.
Projekto tikslai ir uždaviniai:

  • Projekto įgyvendinimo metu sukurti gerą ir kokybišką produktą ir išnagrinėti galimybes, kaip juos perdirbti pasibaigus jų tarnavimo laikui.
  • Inovatyvių energijos generavimo ir saugojimo sistemų technologijų sukūrimas, diegimas ir plėtra.
  • Prisidėti prie efektyvesnio atsinaujinančios elektros energijos panaudojimo viešame ir privačiame transporto sektoriuose, plėtojant žaliąją energetiką bei mažinti ŠESD išmetimus.

Atsinaujinančios elektros ir elektromobilių rinka nuolat auga, o dėl griežtinamų aplinkosaugos standartų ir valstybės politikos ties švaria energija vis didėja poreikis naujiems sprendimams.